← Төп бит

Бер тамырдан ясалган кабатланып килә торган сүзләрнең язылышы

 1. Ике исемнән торган сүз тезмәләре аерым языла.
  • Юлдан юлга, аттан атка, баштан башка, кешедән кешегә.
 2. Беренче компонент — баш килештәге алмашлык, икенчесе кыек килештәге алмашлыкны тәшкил итсә, мондый сүзләр сызыкча аша язылалар һәм бер җөмлә кисәге буларак каралалар.
  • Бер-берсен, үз-үзен, үз-үзенә, бер-беренең.
 3. Беренче компонент кыек килештә килгән рәвеш яки -ма/-мә кушымчалы сүз, икенчесе баш килештәге берәмлек булса, сүз сызыкча аша языла.
  • Бермә-бер, үзеннән-үзе, турыдан-туры, күзгә-күз, көннән-көн.
 4. Бердәнбер сыйфаты һәрвакыт кушылып языла.
 5. Ике сүз төркеменә караган тамырдаш сүзләр аерым язылалар.
  • Төрлесе төрле (эш башкара), икесе ике (якка китте).