← Төп бит

Фамилия ясалу

 1. Хәзерге вакытта фамилияләр, нигездә, рус теленнән кергән алынма форма буенча ясалалар. Татар исемнәреннән фамилияләр ясалганда түбәндәге вариантлар кулланыла.
 2. Кеше исеме а яки ә сузыкларына тәмамланса, ул сузыклар кыскарып, алдагы иҗеккә -ин кушымчасы ялгана.
  • Муса — Мусин, Сафа — Сафин, Габдулла — Габдуллин.
 3. Тартык авазларга тәмамланган исемнәр калын сузыклардан гына торса, аңа -ов/-ова кушымчалары ялгана.
  • Камал — Камалов, Гафур — Гафуров.
 4. Кеше исемнәре -и/-ый авазына тәмамлансалар, аларга -ев/-ева кушымчасы ялгана.
  • Һади — Һадиев, Садри — Садриев.
 5. Тәхәллүс буларак алынган яки урынчалыкка бәйле ясалган, кыскартып кулланган фамилияләргә рус телендәгечә -ский/-ская яки шәрыкча -и/-ый кушымчалары ялгана.
  • Ш. Мәрҗани, Болгарская, Әл-Казани, Р. Шәрәфи.