← Төп бит

Куш җәяләр

  1. Аныклагычлар, мәгънәне аңлату характерында булсалар, җәя эченә алыналар.
    • Дуслары белән очрашканда ул үзе турында артык күп сөйләргә яратмый, читенсенә (ояла). (А. Расих)
  2. Ремаркалар җәя эчендә язылалар.
    • Рөкыя (хатлар чыгарып). Мин әйтәм. Менә сезнең кул белән язылган шушы хатлар әйтәләр. Гыйшык хатлары, яи-хи-хи!..
      Батырхан. Кая?! (Хатларга ташлана.) (К. Тинчурин)