← Төп бит

Күпнокта

 1. Төрле сәбәпләр аркасында сөйләмнең әйтелеп бетмәвен күрсәтү өчен, күпнокта куела.
  • Менә бер заман югалган хәлфәсе дә кайтып төшә моның... Былтыргы шикелле җәяүләп, әлсерәп түгел, ә шәп ат җиккән таза тарантаста кайтып керә бу… (Ә.Еники)
 2. Икенче тема яисә күренешкә кисәк кереп киткән очракта, кызыл юлдан башланган текст алдына күпнокта куела.
  • Ә безнең Гыйлемдар, озын сыйрак, гел йомран эзләп чапты, туктап, ике учын кушлап сызгырып та карады, ләкин хәйләкәр җәнлек шәкерт сызгырганын сизә иде ахрысы, оясыннан чыгып, колакларын торгызып, арт тәпиләренә утырмады.
   ...Юл буе безне тургайлар сайравы озатып барды. Гүя менә төпсез нурлы аяз күктән өстебезгә сихри бер моң тибрәнеп-чыңлап, өзлексез явып торды. (Ә.Еники)
 3. Башка автордан алынган өзек тулысынча китерелмәгән очракта, төшереп калдырылган сүзләр урынына күпнокта куела.
  • «Шул елларда мин «Шура», «Яшен» журналлары белән мавыгып киттем...», дип яза автор. (Безнең мирас)
 4. Сүзләр ниндидер сәбәптән өзелеп әйтелсәләр, өзеклелек ахырында күпнокта куела.
  • Мин сине я...ра...там! — дип кычкырасым килде. (А.Расих)
 5. Текстта эчтәлекләре ачылмаган сүзләр саналып киткәндә, алардан соң күпнокта куела.
  • Аптырау... Тавыш... Каушау... Кая барырга, калырга белмәү... кабалану ... Буталу… (Г. Ибраһимов)
 6. Саналып киткәндә, берәр сорауга җавап булмаган очракта, шул урынга күпнокта куела.
  • Бу хәзрәт болай дип җавап бирә:
   1) Бездә китапларны укучы юк.
   2) Укыган кешене күрмәдем.
   3) ...
   4) Безгә мондый китаплар кирәк түгел. (М.Гафури)