← Төп бит

Сорау билгесе

 1. Сорау интонациясе белән әйтелгән һәм составында сорау алмашлыгы яки сорау кисәкчәсе булган гади һәм кушма җөмләләрдән соң сорау билгесе куела.
  • Егет, болай ашыгып, кая барырга җыендың? (Әкият)
  • — Син чыннан да бу хәлне үзең күрдеңме? (А. Гыйләҗев)
 2. Шаккату, аптырау, икеләнү текстта сүзсез белдерелгәндә, бу урынга сорау билгесе куела.
  • — Азга гына түз инде. Менә ике көннән көндезге сменага күчәм. Үзеңне Ботан бакчасына алып барырмын. Арысланнар китергәннәр, ди.
   — … ?
   — Әй, читлектә бит алар! — малай өметсезләнеп ишеккә карый, нәни йодрыкларын йомарлап күз тирәләрен уа. (А. Гыйләҗев)
 3. Авторның аерым сүз яки җөмләләргә карата шөбһәләнүен, икеләнүен яки ышанмавын белдерү өчен, җәяләр эчендә сорау булгесе куела.
  • Алар иртәгә иртүк (?) кайтып җитәрләр, дип ышандырды. (Вакытлы матбугаттан)
 4. Китап, әсәр, мәкалә, аларның бүлекчә исемнәре сорау рәвешендә төзелгән булса, җөмлә ахырында сорау билгесе куела.
  • Кем көчле? (А. Алиш)
  • Кем ул «урыс телле халык»? (Ә. Кәримуллин)
  • Күңел күзең күрәме? (Г. Гыйльманов)
 5. Диалог вакытында сорау интонациясе белән әйтелгән, әмма сорау алмашлыгы һәм сорау кисәкчәсе булмаган тулы һәм ким җөмләләрдән соң сорау билгесе куела.
  • Врач? Сыра чиратында? Врач булмагандыр ул? (Ф. Шәфигуллин)
 6. -дыр/-дер, -тыр-/тер кисәкчәләре сорау интонациясе белән әйтелсә, алар кулланылган җөмлә ахырында сорау билгесе куела.
  • Син әле кайтып та җитмәгәнсеңдер? Ул да шалтыратырга өлгермәгәндер?
   (Г. Бәширов)
 7. Җөмлә ихтималлык, шөбһә, шарт мәгънәләрен белдереп, -са/-сә шарт фигыль кушымчасына тәмамланса, җөмлә ахырына сорау билгесе куела?
  • Әгәр алар кайтып өлгермәсәләр? (Г. Гыйльманов)
 8. Автор сүзләре туры сөйләмнән соң килсә, туры сөйләм куштырнаклар эченә алына. Куштырнаклардан соң өтер һәм сызык куела. Ә туры сөйләм сорау яки өндәү җөмлә булса, сорау яки өндәү билгесе куштырнаклар эченә алына.
  • «Кара, бу татарларда да язучылар бар микәнни?» — дип уйлаганнардыр бәлки. (Р. Мөхәммәдиев)
  Истә калдырыгыз!
  Җавап репликасы көтелми торган җөмләләрдән соң сорау билгесе куелмый.
  • Беләсезме, алар бик авыр шартларда яшиләр… (Вакытлы матбугаттан)
 9. Сорау алмашлыклары, сорау кисәкчәләре ярдәмендә төзелгән җөмләләр раслауны белдерсә, сорау билгесе куелмый.
  • Бу тылсымны белү өчен, алар нәрсә генә эшләмиләр. (Әкият)