← Төп бит

Сүзләрне юлдан-юлга күчерү

 1. Татар телендә сүзләрне юлдан юлга күчерү иҗекләргә бәйле башкарыла. Сүзләр иҗеккә бүленгән урыннан бер юлдан икенче юлга күчә алалар.
  • Ур-ман-нан, уни-вер-си-тет-ны, кыз-лар-га.
  Истә калдырыгыз!
  Бер аваз белән белдерелгән иҗек юлдан-юлга күчерелми.
  • Яңа-лык-лар, сыя, кую.
 2. Инициаллар, фамилиядән аерылып, юлдан юлга күчерелми, барысы бер юлда языла.
  • А.С. Пушкин, Г. Тукай.