← Төп бит

Cызыкча

  1. Парлы сүзләр сызыкча аша языла.
    • Аклы-каралы, әти-әни, бала-чага.
  2. Сыйфатның беренче иҗеген кабатлау (өлешчә кабатлау) ярдәмендә ясалган артыклык дәрәҗәсендәге сыйфатлар сызыкча аша язылалар.
    • Зәп-зәңгәр, тап-такыр, ямь-яшел, сап-сары, кып-кызыл, кап-кара.