← Төп бит

Янәшә килгән бертөрле тартыклар

  1. Татар телендә сүз тамыры тартык авазга тәмамланып, сүзгә шундый ук тартыкка башланган кушымча ялгана икән, янәшә ике бертөрле тартык языла.
    • Урманнан, кунакка бару, атта йөрү.
  2. Алынма сүзләрдә сүз азагында янәшә бертөсле ике тартык булып, ул сүзгә шундый ук тартыкка башланган кушымча ялганса, өченче бертөсле тартык язылмый.
    • Металл+лар= металлар, класс+сыз= классыз, процесс+сыз = процессыз.